Velkommen til  INEOS og INOVYN

INEOS er et ledende petrokjemiselskap med fabrikksteder i 26 land og ca.21 000 ansatte, se INEOS We are here.

INEOS Bamble og INEOS Rafnes tilhører forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe, det største forretningsområdet i INEOS-konsernet med ca.3 700 ansatte hvorav ca.300 i Norge.

INOVYN er eid av INEOS og er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikksteder i 8 europeiske land og ca.4 300 ansatte hvorav ca.320 i Norge.

Norward AS er et datterselskap av INEOS Rafnes. Norward leverer beredskaps- og industriverntjenester til anleggene i Bamble. I tillegg driver Norward et sikkerhetssenter som leverer kurs og opplæring til annen industri og næringsliv, samt sikkerhetsopplæring til olje- og gass-sektoren.

Disse selskapers virksomheter i Norge er samlet i Grenland i Telemark. Bedriftene er lokalisert på Rafnes og Rønningen i Bamble og Herøya i Porsgrunn.

Våre bedrifter i Grenland har en samlet årlig omsetning på ca. 3,7 milliarder kroner.