Velkommen til INEOS og INOVYN

INEOS er et ledende petrokjemiselskap med fabrikksteder i 29 land og ca.26 000 ansatte, se INEOS We are here.

INEOS Bamble og INEOS Rafnes tilhører forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe med ca.3 700 ansatte hvorav omlag 350 i Norge.

INOVYN er eid av INEOS og er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikksteder i 8 europeiske land og ca.4 300 ansatte hvorav ca.320 i Norge.

Norward AS er et datterselskap av INEOS Rafnes. Norward leverer beredskaps- og industriverntjenester til anleggene i Bamble. I tillegg driver Norward et sikkerhetssenter som leverer kurs og opplæring til annen industri og næringsliv. Sikkerhetssenteret er på grunn av koronapandemien midlertidig stengt.

Selskapenes virksomheter i Norge er samlet i Grenland i Telemark. Bedriftene er lokalisert på Rafnes og Rønningen i Bamble og Herøya i Porsgrunn. Våre bedrifter i Grenland har en samlet årlig omsetning på ca. 3,7 milliarder kroner.