Helse, miljø og sikkerhet

INEOS og INOVYN ønsker å være en god nabo og drive virksomheten uten skadevirkninger og ulemper for mennesker og miljø.

Vi jobber hele tiden for å unngå at ulykker skal skje. Bedriftene har interne kontrollprogrammer og i tillegg foretar myndighetene jevnlige kontroller. Vi har beredskapsplaner og nødvernplaner for å håndtere uønskete hendelser.

Dersom noe likevel skulle skje, skal omgivelsene vite hva slags uhell som kan oppstå, og hvilke tiltak vi vil iverksette.

Se Naboinformasjon