Om fakler og fakling fra Rafnes og Rønningen

Faklene ved petrokjemianleggene fungerer som sikkerhetsventiler og benyttes ved oppstart og nedkjøring av anleggene. Fakling kan forekomme ved driftsproblemer.

Rafnes
Etylenfabrikken har to fakler én ligger på høyden over fabrikkområdet og én i tilknytning til den nye etantanken. VCM-fabrikkens fakkel ligger inne på fabrikkområdet, i nordenden av anlegget.

Rønningen
PEL-fabrikkens fakkel ligger inne på fabrikkområdet.