Om fakler og fakling fra Rafnes og Rønningen

Faklene ved petrokjemianleggene fungerer som sikkerhetsventiler og benyttes ved planlagt oppstart og nedkjøring av anleggene samt ved driftsforstyrrelser. 

Fakling kan se ut som en ren flamme eller som svart røyk. Dette er kontrollerte utslipp av CO2 og vann som kan forekomme ved strømbrudd, driftsforstyrrelser og stopp for vedlikehold. 

Når forbrenningen ikke er fullstendig og det er lite luft i fakkelen kan man se sot. Det tilsettes da mer damp for å få mer luft til forbrenningen. 

Rafnes
Etylenfabrikken har to fakler én ligger på høyden over fabrikkområdet og én i tilknytning til den nye etantanken. VCM-fabrikkens fakkel ligger inne på fabrikkområdet, i nordenden av anlegget.

Rønningen
PEL-fabrikkens fakkel ligger inne på fabrikkområdet.