INEOS Bamble

INEOS Bamble har en polyetylenfabrikk med to identiske linjer.  Plastråvarene eksporteres til kunder i hele verden som lager produkter i et vidt spekter.  Råvarene fra INEOS Bamble går hovedsakelig til farmasøytisk industri, matvareemballasje og film til emballasje- og bygningsindustri og til kabelisolasjon. Fabrikken har en årlig kapasitet på 140 000 t.

I tillegg finnes det en Kompounderingsfabrikk som har en årlig kapasitet på 10 000 t.

Råstoffet som brukes i produksjonen er etylengass som kommer fra crackeren hos INEOS Rafnes 

INEOS Bamble har 150 ansatte som fordeler seg på produksjon, materialhåndtering og vedlikeholdsfunksjoner i tillegg til administrasjon.

Bedriften inngår i forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe og har et nært samarbeid med INEOS Rafnes innenfor flere funksjoner i tillegg til at selskapene har felles direktør.  

PEL-fabrikken