INEOS Rafnes

INEOS Rafnes AS driver etylenfabrikken (crackeren) på Rafnes. Fabrikken har vært i drift siden 1977.
Hovedproduktene er etylengass og propylengass som i hovedsak benyttes som råstoff i den øvrige petrokjemiindustrien i Bamble, men også eksporteres.
INEOS Rafnes er, sammen med INEOS Bamble, en del av INEOS Olefins & Polymers Europa. INEOS har langsiktige avtaler om råstoffleveranser til crackeren.

Bedriften har tilsammen 195 fast ansatte fordelt på drift- og vedlikeholdsmannskaper samt stab-/støttefunksjoner. I produksjonen jobbes det helkontinuerlig 6-skift.
INEOS Rafnes og INEOS Bamble har felles direktør og flere fellesfunksjoner.