INOVYN Norge

INOVYN Norge er et selskap i INOVYN som er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikker i Belgia, England, Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige og Tyskland.
INOVYN Norge har to fabrikker i Grenland: Klor/VCM-fabrikk på Rafnes og PVC-fabrikk på Herøya. Hovedproduktene er PVC, lut og VCM.
Varemerket for våre PVC-produkter er INOVYNTM.

I Herøya Forskningspark og i Bygg 82 på Herøya har vi også et forskningsmiljø som i nært samarbeid med teknologimiljøet i INOVYN utfører teknisk driftsstøtte og langsiktig fabrikkutvikling både for våre og INOVYNS øvrige fabrikker i Europa.

INOVYN Norge har tilsammen ca. 320 ansatte fordelt på drifts- og vedlikeholdsmannskaper samt stab-/støttefunksjoner. Administrasjon og forretningsadresse er lokalisert på Rafnes.

PVC-fabrikk, Herøya                                      Klor/VCM-fabrikk, Rafnes