Jobb i INEOS Rafnes

Ledige stillinger utlyses i lokalavisene samt på Finn.no og NAV.no

 

Lærlingplass

INEOS Rafnes tar inn lærlinger i fagene: prosess, laboratorie, automasjon og industrimekanikk. Det tas inn seks lærlinger årlig og vi forsøker å holde en lik fordeling mellom kjønnene.

Vi vekt på at lærlingene får et helhetlig innsyn i hvordan en prosessbedrift drives og de ulike fags rolle. Ca. 4 ganger i året samles alle lærlinger en hel dag for å utveklse erfaring, få undervisning og selv stå for deler av undervisningen Lærlingene melder tilbake at samlingene er lærerike.

Inntak av lærlinger skjer om våren og fordeling av plasser skjer gjennom Industrilærling. Lærlingene begynner i bedriften ca. 01.09. hvert år.

Lærlingene har tilgang til programmet  INOSA How hvor de finner opplæringsplanene og kan utforme sine egne lærlingbøker med tekst, bilder og evt. film.

 

Samarbeid med skolen

INEOS Rafnes har samarbeidsavtale med Herre skole. I praksis betyr det at elever fra alle trinn i ungdomsskolen kommer på bedriftsbesøk hvor de får omvisning og innføring i industrifagene. Representanter fra bedriften besøker også skolen for å orientere om industrien og dens plass i nærmiljøet.

Bedriften samarbeider også med videregående skoler. Opplæringsleder pluss representanter for lærlingene besøker skolene for å orientere om industrien og dens plass i nærmiljøet. Elever fra de yrkesfaglige linjene i videregående skole er utplassert i fabrikken to - tre uker vår og høst i Vg 2.

 

Opplæring

Hvert år utarbeides det konkrete oppæringsplaner for ansatte i bedriften.

Etylenskolen er et begrep hos INEOS Rafnes. Alle nyansatte deltar. Prosessfagoperatører må igjennom fem ukers fabrikkopplæring fordelt over halvannet år, mens indusrimekanikere og automatikere får to ukers opplæring.

Fagsamlinger på tvers av skift og avdelinger er også en viktig del av opplæringen. Alt opplæringsmateriell er tilgjengelig for den enkelte på PC (Inosa How) og er moderne utformet med bruk av tekst, bilder, video og animasjoner.