Jobb i INOVYN Norge AS
Ledige stillinger annonseres i lokalavisene samt på Finn.no

Lærlingplass
INOVYN Norge AS tar inn lærlinger i fagene: prosess, laborant, automasjon og industrimekanikk. Vi tar inn 11 lærlinger årlig fordelt på våre anlegg på Herøya og Rafnes. Vi forsøker å holde en lik fordeling mellom kjønnene.

Inntak av lærlinger skjer om våren, og fordeling av plasser skjer gjennom Industrilærling. Lærlingene begynner i bedriften ca. 01.09. hvert år.

Samarbeid med skolen
Bedriften samarbeider med videregående skoler i Grenland slik at elever fra de yrkesfaglige linjene er utplassert i fabrikkene to til tre uker vår og høst i Vg 2.

Samarbeid med universiteter og høgskoler
INOVYN Norge samarbeider med universiteter og høgskoler innenfor flere områder. Dette omfatter bl.a. F&U-prosjekter og utplassering av studenter på mastergradsnivå.