LEDIGE STILLINGER

Ledige stillinger annonseres i lokalavisene, på nav.no og på finn.no.

 

LÆRLINGER - LÆRLINGEPLASS

INEOS Bamble tar inn lærlinger i fagene prosess, elektro/automasjon og industrimekanikk. Det tas inn seks lærlinger årlig, og vårt mål er å holde en lik fordeling mellom kjønnene.

INEOS Bamble legger vekt på at lærlingene får et helhetlig innsyn i hvordan en prosessbedrift drives og de like fags rolle. Ca. 4 ganger i året samles alle lærlinger i INEOS i Norge en hel dag for erfaringsutveksling og felles opplæring.

Inntak av lærlinger skjer om våren og fordeling av plasser skjer i samarbeid med Industrilærling.

Lærlingene begynner i bedriften ca. 1. september hvert år.