Innkjøpsspesialist

Hensikten med rollen:
Innenfor rammene av Ineos strategier, innkjøpsprosesser og etiske prinsipper være ansvarlig for lokal innkjøpsprosess

Bidrag:
•    Ansvarlig for, samt lede lokal innkjøpsprosess. Sikre markedskunnskap, etablere nasjonale og internasjonale leverandørstrukturer, valg av leverandører, gjennomføre forhandlinger og etablering av leverandøravtaler
•    I samarbeid med lokal Prosjekt- og Vedlikeholdsavdeling, samt Ineos sentral innkjøpsorganisasjon, utvikle og implementere innkjøpsstrategier relatert til reservedeler, vedlikeholdstjenester, investeringsprosjekter
•    I samarbeid med lokal ledelse, samt Ineos sentral innkjøpsorganisasjon, utvikle og implementere innkjøpsstrategier relatert til service/tjenester
•    Følge opp behov, bestillinger, leverandører og utførelse av leverandørtjenester.
•    Sikre forbedringer av innkjøpsprosessen inkl. optimalisering av innkjøpskostnader
•    Via nettverksmøter eller andre aktiviteter bidra mot sentral innkjøpsorganisasjon

Kunnskap og ferdigheter:
•    3-5 årig teknisk eller merkantil utdannelse fra høyskole/universitet, med preferanse innenfor kjemisk/teknologiske fag
•    Minimum 5 års erfaring fra teknisk/merkantilt innkjøp med preferanse fra teknologisk/kjemisk industri
•    Erfaring fra innkjøpsledelse, både nasjonalt og internasjonalt
•    Flytende norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
•    God datakompetanse, fortrinnsvis SAP

Væremåter:
•    Analytisk
•    Målrettet
•    Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
•    God forretningsforståelse
•    Strategisk

Søkere oppfordres til å dokumentere gode resultater hvor dette er mulig. Spørsmål om stillingen kan rettes til Personalsjef Kirsti Falck + 47 99 45 98 68 og Leder Logistikk & Kvalitetssjef, Terje Christensen + 47 97 65 49 86/+ 47 35 57 71 87. Søknadsfrist innen 06.11 2017 Søk her