Til å lede og videreutvikle vår økonomiavdeling søker vi en analytisk og utviklingsorientert person som evner å tenke strategisk og langsiktig, samtidig
som vedkommende vil være operativ i forhold til daglig drift.

Ansvarsområde:
• Lede og videreutvikle økonomiavdelingen
• Styre virksomhetens mål og stragier, investeringsplaner, budsjetter og regnskap
• Resultatoppfølging og kontroll av virksomhetens inntekter, kostnader, utgifter, forbruk og lønnsomhet
• Skatte- og investeringsplanlegging
• Økonomiske analyser og rapportering til styret, ledelsen og myndighetene
• Utøve et personalansvar for 5 ansatte med fokus på støtte og utvikling
• Likviditetsstyring

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• HMS bevisst
• Siviløkonom/Master grad i innen økonomi/business
• Solid ledererfaring, gjerne fra tilsvarende stilling i industri-/produksjonsselskaper
• Kompetanse innen større ERP systemer, fortrinnsvis SAP
• Flytende norsk og engelsk muntlig og skriftlig
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, tydelig, inkluderende og lyttende
• Analytisk og utviklingsorientert
• Strategisk

Vi tilbyr:
• En organisasjon med høy HMS bevissthet
• En spennende stilling i en framtidsrettet bedrift
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Arbeidssted Rafnes
 
For spørsmål om stillingen kontakt Ulf Röös, Økonomisjef, +46 705 28 77 76

For å søke stillingen inn 26. september klikk her