Hensikt med rollen:

Sikre langsiktig pålitelighet og tilgjengelighet på produksjonsutstyr.

Tekniske innretninger og utstyr må holdes i en slik stand at medarbeidere og miljø ikke påføres skader. Kvalitetskrav skal ivaretas.

Bidrag:

  • Problemløsning på prosessanalyseutstyr, gasscromatografer, teleutstyr, brann og gassvarslingsutstyr
  • Kvalifisert utførelse av forebyggende og korrektivt vedlikehold på instrumentutstyr
  • Delta i bedriftens hjemmevaktordning
  • Arbeidsoppgaver utføres innenfor krav og retningslinjer for HMS herunder INEOS 20 sikkerhetsprinsipper.

 

Kompetanse og ferdigheter:

  • Fagbrev automasjon
  • Inngående erfaring med feilsøking/feilretting av prosessanalyseutstyr
  • Erfaring og god kjennskap til ulike måleprinsipper og «best practice» innen instrumentering, måleteknikk og analyse, fortrinnsvis fra prosessindustrien
  • Kompetanse for utførelse og reparasjoner av utstyr i Ex installasjoner
  • Oppdatert faglig myndighetspålagt opplæring

 

Vi ønsker deg som er sikkerhetsbevisst og som tar initiativ til å drive vår fabrikk videre innenfor fagfeltet, slik at man oppnår gode resultater. Du må være strukturert, nøyaktig og ha gode samarbeidsevner.

 

Stillingen hører inn under vedlikeholdsavdeling, enhet for elektro og automasjon. Andre oppgaver innen avdelingen og automatiseringsfaget kan være aktuelle.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder elektro/automasjon Kristian Røimål Haugen tlf. 35 57 76 31evt. mob. 922 27 673 eller vedlikeholdsleder Tom Vidar Haugen tlf. 959 27 640.  Søknadsfrist innen 31. januar 2021.

Se annonsen på Finn.no