INEOS Bamble er på jakt etter en elektroingeniør som kan fylle rollene som fagansvarlig for våre elektriske anlegg og vedlikeholds ingeniør for elektro.

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for at alt arbeid som blir utført i INEOS anlegg, blir utført etter gjeldende forskrifter og INEOS retningslinjer
 • Lede stedlig elektro tilsyn
 • Systematisk utvikle, planlegge og følge opp forebyggende vedlikeholdsrutiner og oppgradering av elektriske anlegg
 • Utrede og generere nødvendige modifikasjonsarbeider
 • Være teknisk støtte for utførende drifts og vedlikeholds personell
 • Bidra til en kontinuerlig optimalisering av bedriftens tekniske utstyr
 • Holde kontakten med leverandører og ingeniørtjenester
 • Ha ansvaret for oppdatering av eksisterende og ny dokumentasjon
 • Vedlikeholde og videreutvikle INEOS' tekniske spesifikasjoner
 • Utarbeide studier og investeringsforslag og påse at disse holder riktig kvalitet iht. INEOS rutiner
 • Arbeidsoppgaver utføres innenfor krav og retningslinjer for HMS i INEOS

 Kvalifikasjoner

 • Tilfredsstille forskriftenes krav til Faglig ansvarlig for arbeid tilknyttet elektriske anlegg
 • Utdannelse fra ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole innen relevant fagområde
 • Erfaring med montasje-, uttesting- eller detalj engineering av forsyningsanlegg og motordrifter
 • Kjenne alle rutiner ved de forskjellige studie- og gjennomføringsfaser i et prosjekt
 • Gode språkkunnskaper for å kunne arbeide i et internasjonalt miljø
 • Kunne bruke bedriftens oppfølgingsverktøy for rapporter
 • Kjenne bedriftens mål og kunne bidra positivt for å nå disse

 Personlige egenskaper

 • HMS orientert
 • Lagspiller og inkluderende i et tverrfaglig miljø
 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Viser initiativ og tar ansvar
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kompetansesøkende

 

Vi tilbyr

 • Muligheter til personlig og faglig utvikling
 • Spennende prosjekter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser inklusiv bonusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Stillingen kan inngå i vaktordning.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Vedlikeholdssjef Tom Vidar Haugen tlf. 959 27 640 eller HR Sjef Jane Christin Skreien tlf. 922 47 870.

Les mer om stillingen på Finn.kode: 227976017. Søknadsfrist 19.09.21