Norward søker etter nye medarbeidere til vikarstillinger som Beredskapsvakt i brannstasjonen på Rafnes Industriområde. Norward har ansvaret for INEOS Bamble, INEOS INOVYN og INEOS Rafnes, samt utrykninger til hendelser i nærområdet.

Norward vil fra 1. april bli en avdeling i INEOS Rafnes AS.

 Beredskapsvakten inngår i utrykningsstyrken som går døgnkontinuerlig skiftordning.  Vi søker etter deg som har gode holdninger, og er en god lagspiller. I dine arbeidsoppgaver inngår også instruktøroppgaver.                          


Arbeidsoppgaver

 •  Utføre arbeid pålagt av vakthavende skiftleder
 • Sammen med skiftlaget har beredskapsvakten et kollektivt vedlikeholdsansvar for beredskapsutstyret som brukes i arbeidsoppgavene
 • Beredskapsutstyr sjekkes etter sjekklister, feil utbedres og rapporteres
 • Ved hendelser følges bedriftens arbeidsinstruks
 • Lede beredskapsdisponerte under hendelse
 • Betjene portvakt iht. bedriftens instruksverk
 • Instruktøroppgaver ved kurssenteret

 Kompetanse

 • Brann- og redningsteknisk utdannelse (ønskelig)
 • Fagbrev i ambulansefaget (ønskelig)
 • Du må ha førerkort klasse BE C og 160
 • Du må være fysisk og psykisk skikket for beredskapsarbeid ihht Arbeidstilsynets krav for røyk og kjemikaliedykking
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • God kommunikasjonsevne
 • Fremlegge politiattest
 • Eventuell manglende kompetanse kan kompenseres med relevant realkompetanse

 Vi tilbyr

 • Spennende stilling med selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til Beredskapssjef Kjell A. Eriksen tlf. 915 81 145. Søknadsfrist: 26.02.23

Klikk HER for å komme til annonsen på finn.no