INEOS Rafnes har en intern enhet for tilstandskontroll av prosessutstyr som er akkreditert etter ISO 17020. Enheten har ansvar for tilstandskontroll i de petrokjemiske anleggene til INEOS Rafnes AS og INEOS Bamble AS. Enheten er underlagt HMS/Tilsynsavdelingen og leder rapporterer til HMS-sjef.

Da vår leder av enheten har søkt nye utfordringer, søkes hans etterfølger med kompetanse og erfaring innenfor områdene materialer, korrosjon, inspeksjon, NDT, samt god kjennskap til nasjonale og internasjonale krav og standarder. Erfaring fra inspeksjon og/eller drift/vedlikehold av større prosessanlegg vil være en viktig tilleggskompetanse.

Det er ønske om utdanning på master-/universitetsnivå eller ingeniør-/bachelor innenfor mekanisk/prosess, fortrinnsvis med erfaring fra arbeid innenfor tilstandskontroll/inspeksjon/NDT og ledelse. Det er ønskelig at man har eller er villig til å tilegne seg kompetanse tilsvarende NS-EN 415-2 «Driftsinspektør» og NS-EN 477 «Sveiseinspektør», i tillegg til andre relevante standarder på inspeksjonsområdet.

Den rette søkeren vil også kunne få mulighet til et utvidet ansvar innenfor området teknisk sikkerhet i anleggene.

INEOS Rafnes og INEOS Bamble er bedrifter med svært høy sikkerhets- og miljøfokus, der integriteten til anleggene er av aller største betydning for å sikre fortsatt drift i mange år framover. Enhet for Tilstandskontroll har en helt sentral funksjon i dette arbeidet og kvalifiserte og interesserte medarbeidere vil ha en unik mulighet til å være med å påvirke utviklingen både av anlegget og kontrollvirksomheten.

 

 

Vi tilbyr:
•    En trivelig arbeidsplass som setter HMS som høyeste prioritet.
•    En spennende stilling i en fremtidsrettet og solid bedrift med gode karrieremuligheter.
•    Personlige og faglige utviklingsmuligheter.
•    Korte beslutningsveier.
•    Konkurransedyktige betingelser inkl. bonusordning.
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger.
•    Et sterkt faglig, trivelig og uformelt arbeidsmiljø.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for Enhet for Tilstandskontroll, Håkon Leth-Olsen (tlf. 97037407) eller HMS-sjef Ola Brevig (tlf. 90787710). 

Søknadsfrist: 1/6, se annonsen og søk her