Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet for alle som jobber i INEOS Inovyn. Som HMS sjef har du ansvar for å drive og viderutvikle HMS-arbeidet slik at det ikke oppstår skader på mennesker, miljø eller materiell, og sørge for at myndighetenes lovkrav og forskrifter samt selskapets forventninger oppfylles.


Arbeidsoppgaver:

Jobbe for at alle ansatte (og andre som jobber på våre vegne) overholder standardene i vårt HMS-Management System, og tar et personlig ansvar for å forhindre skade på seg selv, andre og miljøet
Sørge for at vi oppfyller, og der det er mulig overgår, alle relevante lovkrav som gjelder helse, miljø og sikkerhet
Sørge for at HMS til enhver tid er en integrert del av vår business gjennom et formelt styringssystem som setter tydelige HMS-standarder/mål og måler våre prestasjoner opp mot disse
Sikre at det blir gitt god og riktig HMS-informasjon og opplæring til våre ansatte, andre som jobber for oss, håndterer produktene våre eller benytter vår teknologi
Delta i bransjeomfattende utviklingsaktiviteter som omfatter ansvarlighet og bærekraftig utvikling.

Kvalifikasjoner:

Høyere teknisk utdannelse
Solid erfaring med HMS arbeid; personsikkerhet, prosessikkerhet og ytre miljø
Ledererfaring
Gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon på Norsk og Engelsk

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner og relasjonsbyggende egenskaper
Robust personlighet med autoritet og gjennomføringsevne
Strukturert og systematisk arbeidsform

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med HMS som første prioritet!
En sentral rolle i bedriftens ledergruppe
Evne og vilje fra konsernledelsen til å investere i grønne utviklingsprosjekter

For spørsmål om stillingen kontakt HMS-sjef Øystein Palmgren: 416 17 835 eller HR-sjef Lisbeth Garstad: 911 73 932
Søknadsfrist: 26. november
For å søke klikk her