13.01.22: Vi har fått noen tilbakemeldinger på at folk har reagert på en "smell" i Grenland sist natt. Årsaken var en såkalt "dekomp" fra INEOS Bamble på Rønningen Industriområde. Vi har dessverre hatt 3 slike hendelser siste 2 uker. Vi beklager den ulempen dette har medført for våre naboer. Følgende melding er utsendt fra fabrikken:

Torsdag 13.januar kl.00.14 inntraff en såkalt  "decomp " på linje 1 på INEOS Bamble.  Et kraftig smell kunne høres i omgivelsene og umiddelbart etter kunne man se en sotsky og fakling fra fabrikkområdet.

En dekomp forårsakes av en plutselig stor økning av trykket i reaktoren.  Som en del av sikkerhetssystemet rundt reaktoren, vil sprengskiver ryke når dette skjer og etengass strømmer ut til friluft. Dette vil registreres som et kraftig smell som kan høres godt i omgivelsene.

Fabrikken og bygninger i området er designet for å motstå de trykkpåvirkninger som kan forårsakes av en decomp.

Etengassen som slippes ut er ikke giftig.

 Anlegget ble stoppet umiddelbart. Det var ingen skader på personell eller øvrige materielle skader.

Det jobbes nå med vedlikehold og oppstart av fabrikken i løpet av helgen.