01.09.2020. Det er fortiden noen driftsforstyrrelser som tidvis kan medføre mye fakling. Vi forventer at dette vil avta i løpet av noen få dager. Faklingen medfører ingen fare.