INOVYN planlegger å bygge en 20MW elektrolysør som skal produsere rent hydrogen ved hjelp av  elektrolyse av vann, basert på grønn elektrisitet. Prosjektet vil gi en reduksjon på minst 22.000 tonn CO2 pr år. Det vil redusere karbonavtrykket til INEOS virksomhetene i Norge og samtidig være leverandør av hydrogen til den norske transportsektoren.

Geir Tuft, CEO i  INOVYN, sier: «EU og nasjonale regjeringer har klare målsettinger om utbredt bruk av hydrogen i hele Europa innen 2030. Med INOVYNs erfaring innen elektrolyseteknologi og vår voksende portefølje av hydrogenprosjekter, vil bruk av rent hydrogen for å akselerere avkarbonisering av energi, sette fart på utviklingen mot en karbonfri fremtid.»

Prosjektet vil bli integrert i eksisterende anlegg og knyttes også til pågående diskusjoner med selskaper som kan etablere et nettverk av tankstasjoner i Norge for å gi busser, lastebiler og drosjer rent hydrogen. INOVYN satser på å produsere nok ekstra hydrogen pr. dag til å forsyne opptil 400 busser eller 1600 drosjer. Disse ambisjonene øker mulighetene for at industrivirksomheten på Rafnes, støttet av den norske regjeringen, bidrar til å utvikle en klimapositiv region innen 2040.

INOVYNs morselskap, INEOS, er involvert i flere prosjekter over hele Europa for å utvikle rent hydrogen, som i fremtiden vil erstatte eksisterende karbonbaserte energikilder, råvarer og drivstoff.

Basert på flere partnerskap med ledende organisasjoner som er involvert i utvikling av nye applikasjoner, vil INEOS samarbeide tett med europeiske regjeringer for å legge til rette for hydrogens betydningsfulle rolle i den nye grønne økonomien.

INOVYN vil søke om midler til å realisere prosjektet i samarbeid med partnere som støtter økende bruk av hydrogen innen transportnæringen.