Våre fabrikker på vestbredden av Frierfjorden vil i de kommende ukene være gjenstand for omfattende revisjonsstanser.

I forbindelse med stopp og start av fabrikkene vil det kunne bli fakling som vil kunne medføre synlig røyk og støy.

Faklingen vil kunne skje over flere dager. Se oversikt over fakkelsystemene våre her.

Kommende helg, 12.-14. mars, blir det nedkjøringsaktiviteter på Rafnes industriområde. 

Planlagte aktiviteter etter dette tidspunkt:

 
Søndag 20.mars - tirsdag 22.mars: Nedkjøringsaktiviteter PEL-fabrikk, Rønningen
Fredag 15.april: TBA, oppkjøring, Rønningen
Lørdag 23.april: Oppstart VCM-fabrikk, Rafnes
Lørdag 30.april: TBA, oppkjøring, Rønningen
Fredag 6.mai- søndag 15.mai: Oppstartsaktiviteter, Etylenfabrikk, Rafnes

Selv om vi vet at det av og til blir fakling, håper vi allikevel at følgene av revisjonsstansene ikke vil være til sjenanse for våre naboer. 

Vi benytter også anledningen til å gjøre oppmerksom på at revisjonsstansaktivitetene våre også medfører en vesentlig økt trafikk, både av utstyr og mannskaper, til og fra våre anlegg.