Under den pågående revisjonsstansen i Etylenfabrikken på Rafnes har vi i dag dessverre hatt en hendelse.

Klokken 10:11 ble det slått lokal alarm da det oppsto mindre eksplosjoner og en ulmebrann i en prosessenhet i fabrikken. 

Bedriftens beredskapsorganisasjon ble umiddelbart etablert, og politi, brann, helse og andre relevante myndigheter ble rutinemessig innkalt/varslet.

To personer ble i formiddag sendt til sykehus.  Den ene  personen er allerede utskrevet, den andre er fortsatt under utredning/behandling.

Det er ikke gass eller andre kjemikalier på avveie i fabrikken, men noe lukt i forbindelse med hendelsen kan kjennes. Situasjonen er foreløpig ikke avklart, men den er under kontroll. Situasjonen er ikke farefull for personell utenfor industriområdet.

Alt arbeid i Etylenfabrikken ble avsluttet for dagen og personell, som ikke er direkte involvert i hendelsen, er bedt om å forlate industriområdet.