Vi har dessverre hatt en hendelse i forbindelse med arbeid ved Driftssentralen på Rafnes i dag. Klokken 09:21 ble det slått lokal alarm på grunn av denne hendelsen, som er kategorisert som en arbeidsulykke.

Bedriftens beredskapsorganisasjon ble umiddelbart etablert, og politi, brann, helse og andre relevante myndigheter ble rutinemessig innkalt/varslet.
En person ble i formiddag sendt til sykehus for videre behandling.

Situasjonen er foreløpig avklart, men det vil være noe aktivitet på stedet fra politiet i forbindelse med kartlegging av hendelsen.

Alt arbeid på INOVYNs anlegg på Rafnes ble gjenopptatt fra klokken 12:00, med unntak av arbeid direkte knyttet til området der hendelsen skjedde.