Klokken 05.40 ble det slått lokal alarm da vi fikk røykutvikling i en prosesstank. Den prosessmessige situasjonen er under kontroll. Det er fortsatt noe røykutvikling fra tanken, og situasjonen blir håndtert av lokale beredskapsressurser.

Nødvernorganisasjon ble umiddelbart etablert og politi, brann, helse og relevante myndigheter er rutinemessig varslet og nødetatene har ankommet Rafnes Industriområde.

Ingen personer er kommet til skade i hendelsen og det er ikke fare for personell utenfor fabrikkområdet. Det er ikke gass på avveie og det er ingen savnede personer.

INEOS- og INOVYN ansatte møter på jobb som vanlig.

 

Innleide til revisjonsstansen på etylenfabrikken skal ikke møte på jobb i dag.

 

Revisjonsstansen på INOVYN går som normalt, dvs. at både ansatte og innleide møter som normalt. 

 

Hilsen for INEOS Rafnes

Ola Brevig

Sjefsvakt, Rafnes Industriområde