Som kjent har INOVYN planer om å bygge en av landets første hydrogenfabrikker basert på vannelektrolyse på Rafnes. Nå får forprosjektet ti millioner kroner i støtte fra Enova.

I en pressemelding kunngjorde i dag Enova at de støtter INOVYNs hydrogenprosjekt på Rafnes med ti millioner kroner. INOVYN planlegger å bygge en 20MW elektrolysør som skal produsere rent hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrolyse av vann, basert på grønn elektrisitet. Prosjektet vil redusere CO2-utslippene med 22 000 tonn og det vil redusere karbonfotavtrykket til INEOS-virksomheter i Norge.

«Produksjon av grønt hydrogen er en av de beste mulighetene vi har til å skape et mer bærekraftig globalt lavkarbonsamfunn. Prosjekt Aquarius, på Rafnes, er en viktig del av INEOS strategi for å ta en ledende rolle i å utvikle industriell storskala hydrogenproduksjon» sier CEO INOVYN, Geir Tuft.


«Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi. Utslippsfri hydrogen er en energibærer som har potensial for å spille en viktig rolle i lavutslippssamfunnet og som kan bidra til at norsk industri når klimamålene for 2050», sier Nils Kristian Nakstad adm. direktør i Enova.


«Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Her har vi et prosjekt som vil redusere norske utslipp, samtidig som det bidrar til viktig teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner i produksjon av grønt hydrogen. Vi er helt avhengig av at innovative aktører som INOVYN går foran for at hydrogen i fremtiden skal bli et konkurransedyktig alternativ», sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Pressemelding fra Enova

Pressemelding fra INOVYN