Fabrikkene på Rafnes og Rønningen skal i perioden fremover startes opp etter revisjonstans.

Det innebærer at det i de nærmeste ukene kan bli noe fakling fra anleggene som vil kunne medføre synlig røyk og støy.

Faklingen vil kunne skje over flere dager. Se oversikt over fakkelsystemene våre her.

Planlagte aktiviteter:

 
Onsdag 11. mai Oppstart PEL-fabrikk, Rønningen
Lørdag 14. mai Oppstart VCM-fabrikk, Rafnes
Uke 19 / uke 20 Oppstartsaktiviteter, Etylenfabrikk, Rafnes

Selv om det av og til kan bli fakling, jobber vi for at oppstartsaktivitetene skal være til minst mulig sjenanse for våre naboer.

Vi benytter også anledningen til å gjøre oppmerksom på at avslutningen på revisjonsstansaktivitetene våre også medfører en vesentlig økt trafikk, både av utstyr og mannskaper, til og fra våre anlegg.