INEOS Rafnes  er i ferd med å starte opp Etylenfabrikken etter en 3 måneders vedlikeholdsstopp. I den forbindelse har det i det siste vært en del fakling fra fabrikken, noe som har medført at noen beboere i området har vært plaget av støy. Vi har dessverre fått enkelte problemer som gjør at oppstartsperioden har blitt lengre enn forventet. Problemene har ingen sikkerhetsmessige konsekvenser, men medfører altså noe mer fakling enn normalt. Slik situasjonen er i dag (fredag), vil det gå ytterligere noen dager før fabrikken er tilbake i normal driftstilstand.

Vi beklager på det sterkeste at beboere i vårt nærområde plages av forhold ved vår bedrift. Vi jobber kontinuerlig med saken og gjør alt vi kan for å redusere støyproblemet.