Onsdag 5.10.2022 kl 00:05 har det oppstått  en gasslekkasje med påfølgende brann ved INOVYN Norges VCM-fabrikk

Bedriftens nødvernorganisasjon ble umiddelbart etablert.

Gasslekkasjen er nå avtagende , men brann av VCM-gass gir saltsyre. Imidlertid måles konsentrasjonene utenfor fabrikkområdet til et så lavt nivå at det ikke er noen fare for omgivelsene.

Redning- og slukningsarbeid pågår, og det vil bli gitt ytterligere informasjon straks vi får mer oversikt over situasjonen.

Politi og relevante myndigheter er rutinemessig varslet.