INEOS Olefins & Polymer Europe har signert en avtale om fornybar kraft med  Skagerak Energitjenester som vil dekke det totale strømforbruket til både INEOS Rafnes og INEOS Bamble. 

 

 Sammen med den nylig omtalte INEOS Inovyn avtalen i Norge vil nå all INEOS produksjon i regionen være forsynt med 100 prosent grønn kraft.

- Vi er glade for å kunngjøre denne avtalen med Skagerak Energitjenester. Den markerer enda en viktig milepæl på vei mot å redusere utslipp med 33 prosent innen 2030», sa INEOS O &P Europe North CEO Rob Ingram. «Dette viser vårt stadige fokus på å utvikle praktiske løsninger som gjør at kundene våre kan levere på forpliktelsene sine til å bidra til en mer bærekraftig fremtid».

- Vi er stolte av at INEOS Bamble og INEOS Rafnes har valgt Skagerak Energitjenester som sin leverandør av 100 prosent grønn kraft. Med vårt felles fokus på fornybar energi vil vi sikte mot fornybar energi-målene til INEOS og norsk industris mål for det grønne skiftet», sier Thomas Peter Jebsen, CEO Skagerak Energitjenester.

Dette er INEOS O & P Europes nyeste avtale om fornybar energi og del av selskapets veikart for å redusere utslipp av klimagasser. INEOS investerer også €4 i en ny etan cracker, med oppstart i 2026. Den vil ha 50 prosent mindre CO2 utslipp enn de beste eksisterende europeiske crackerne. Dette kommer i tillegg til et veikart for å gå over til lavkarbon drivstoff og energioptimalisering av anleggene.

På lengre sikt vil virksomheten utnytte kunnskapen som INEOS utvikler om grønt hydrogen og karbonfangst til å sikre netto null utslipp.

Se pressemelding