18.09.2023: Det pågår i ettermiddag fakling fra etylenfabrikken på INEOS Rafnes. Faklingen skyldes et fabrikkutfall. 

Det vil pågå fakling utover ettermiddagen og kvelden. Situasjonen er under kontroll og det er ingen fare for omgivelsene.