Innkjøpsbetingelser

 

INEOS Bamble

General Purchase Conditions
Generelle HMS-krav for levering av tekniske tjenester
Generelle innkjøpsbetingelser for materiell

 

INOVYN Norge

Alle bestillinger eller avtaler baseres på

Leverandører skal godkjennes av INOVYN Norge på forhånd. Følgende skjema for leverandørinformasjon skal benyttes:
Engelsk:
Supplier information form

Noretyl

Norsk:

Alminnelige betingelser for kjøp av varer

Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

Generelle entreprenørbetingelser

 

Engelsk:

General conditions for purchase

General conditions for purchase of services


OBS! Noen av dokumentene er store. Det kan ta tid å laste dem opp.