Petrokjemianleggene i Grenland er de eneste i sitt slag i Norge. Her omdannes gass til plastråvarer som benyttes i plastbearbeidende industri og inngår i svært mange produkter som preger vår hverdag.