Fra gass til plast i moderne og avanserte fabrikkanlegg

Petrokjemianleggene i Grenland er de eneste i Norge. Her omdannes gass fra Nordsjøen og USA til plastråvarer. Det starter med INEOS Rafnes etylenfabrikk (cracker) på Rafnes. Hos INEOS Rafnes omdannes gassen til hovedproduktene etylen og propylen. Etylen overføres til VCM-anlegget til INOVYN Norge hvor den reagerer med klor til VCM (vinylkloridmonomier). VCM blir til plastråstoffet PVC (polyvinylklorid). PVC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn får tilførsel av VCM via rørledning under Frierfjorden. Lut er et biprodukt fra klorproduksjonen.

Etylen fra INEOS Rafnes går også i rørledning til INEOS Bambles plastråvarefabrikk på Rønningen. Etylen blir til polyetylen (PEL). Propylen blir eksportert.

Plastråvarene fra våre anlegg i Grenland benyttes i plastbearbeidende industri og inngår i svært mange plastprodukter som preger vår hverdag. Råvarene benyttes til fremstilling av bl.a. matevaremballasje, medisinske artikler, bygningsmaterialer, kabelisolasjon, gulvbelegg og rør.