Fra gass til plast i moderne og avanserte fabrikkanlegg

Petrokjemianleggene i Grenland er de eneste i Norge. Her omdannes gass fra Nordsjøen og USA til plastråvarer. Det starter med Noretyls etylenfabrikk (cracker) på Rafnes. Hos Noretyl omdannes gassen til hovedproduktene etylen og propylen. Etylen overføres til VCM-anlegget til INOVYN Norge hvor den reagerer med klor til VCM (vinylkloridmonomier). VCM blir til plastråstoffet PVC (polyvinylklorid). PVC-fabrikken på Herøya i Porsgrunn får tilførsel av VCM via rørledning under Frierfjorden. Lut er et biprodukt fra klorproduksjonen.

Etylen fra Noretyl går også i rørledning til INEOS Bambles plastråvarefabrikk på Rønningen. Etylen blir til polyetylen (PEL). Propylen blir eksportert.

Plastråvarene fra våre anlegg i Grenland benyttes i plastbearbeidende industri og inngår i svært mange plastprodukter som preger vår hverdag. Råvarene benyttes til fremstilling av bl.a. matemballasje, medisinske artikler, plastposer, bygningsmaterialer, kabelisolasjon, gulvbelegg og rør.