Etylen

Etylen (også kalt eten) er hovedproduktet fra INEOS Rafnes. Etylen er en kjemisk forbindelse med formel C2H4. Fordi den inneholder en dobbeltbinding, kalles den et umettet hydrokarbon eller en olefin. På verdensbasis er etylen den mest produserte organiske forbindelsen. Etylen benyttes for produksjon av en rekke andre kjemiske forbindelser. Av fabrikkens årsproduksjon på 600 000 tonn går ca. 70% som til nabofabrikkene til INOVYN Norge og INEOS Bamble som råstoff for henholdsvis PVC og Polyetylen. Ca. 30% av årsproduksjonen kjøles ned til væskeform og eksporteres med båt.