Lut er et produkt fra INOVYN Norges Klorfabrikk på Rafnes.

Lut selges til kunder i inn- og utland. Det største bruksområdet er papir/celluloseproduksjon der lut er et av de viktigste kjemikaliene. Lut benyttes i mange ulike virksomheter, f.eks. i smelteverksindustri for fjerning av svovel fra røykgasser, til produksjon av vaskemidler, til rengjøring i næringsmiddelindustri, til kjemisk industri som lim- og malingsproduksjon, til tekstilproduksjon og til pH-regulering i drikkevann- og avløpsanlegg.
Lut leveres med tankskip til store kunder i inn- og utland og til terminaler i Europa og USA. Mellomstore og små kunder forsynes med tankbil.

Produksjonskapasitet /år 345 000 tonn (100%)