Propylen

Propylen (også kalt propen) er et produkt fra INEOS Rafnes. Propylen er en kjemisk forbindelse med formel C3H6. Fordi den inneholder en dobbeltbinding, kalles den et umettet hydrokarbon eller en olefin. På verdensbasis er propylen den andre mest produserte organiske forbindelsen (etter etylen). Propylen benyttes for produksjon av en rekke andre kjemiske forbindelser. Hele INEOS Rafnes årsproduksjon på ca. 30 000 tonn eksporteres.