PVC produseres i INOVYN Norges PVC-fabrikk på Herøya.
I PVC-fabrikken produseres S-PVC og P-PVC. S-PVC er et pulver som i hovedtrekk brukes til harde og fleksible PVC-produkter som rør, kabelisolasjon, vindusprofiler m.m. P-PVC pulver er et mer finkornet pulver, som benyttes til mykere produkter som gulvbelegg, tapeter, kunstlær m.m.

Produksjonen er basert på helt moderne og egenutviklet teknologi. Råstoffet, VCM, kommer i rørledning fra Klor/VCM-fabrikken på Rafnes.
De viktigste markedene for PVC produsert på Herøya er Skandinavia og Nord- og Øst-Europa.
Varemerket er INOVYNTM (Tidligere Norvinyl ® (S-PVC) og Pevikon ® (P-PVC)). 

Produksjonskapasitet /år
155 000 tonn S-PVC og 55 000 tonn P-PVC